Professor d'anglès i altres idiomes | Troba el millor professor per a tu amb OXINITY.com®

Troba el millor professor d'idiomes a domicili del món amb ajuda tecnològica!

Escull el teu!

ingles_negociacion_t
VEURE MÉS

Com funciona Oxinity per aprendre espanyol?

Oxinity és una plataforma pensada perquè professors i acadèmies, que ensenyen espanyol, aconsegueixin clients propis. La missió d'Oxinity és proporcionar totes les eines necessàries perquè professors particulars i petites acadèmies tinguin un avantatge competitiu sobre les grans empreses dedicades a l'ensenyament del IDIOMA#.

Com escollir el millor professor particular de espanyol a #CIUDAd#?

Cada alumne pot escollir directament el seu professor particular de espanyol a madrid. Tot tracte es farà directament amb el professor. Oxinity presta un servei al professor/acadèmia i podrà expressar la voluntat d'aquests si prefereixen que negociem en nom seu. Un cop arribeu a un acord amb el professor particular, l'alumne tractarà directament amb el mateix professor. Oxinity garantirà en tot moment que els acords establerts entre alumnes i professors es respectin, i vetllarà pel compliment per assegurar el servei, garantint que els professors particulars compliran amb la seva obligació, i exigint el compliment del pagament per part del client, prestant el servei de cobrament a compte daquests serveis en nom del professor.

TRIAL
BECOME A TEACHER